آبگرمکن خورشیدی

آبگرمکن خورشیدی و معایب آن

آبگرمکن خورشیدی به طور کلی آبگرمکن های خورشیدی جدا از آن که از لحاظ عملکرد انواع متفاوتی دارد ، کار اصلی آنها گرم نمودن آب به وسیله انرژی خورشیدی است.  آبگرمکن های خورشیدی با آن که کارایی نسبتاً خوبی برای فصول گرم ارائه می کنند اما در فصول سرد زمستان عدم کارایی خود را ثابت…