رابطه میزان مصرف و راندمان-نیکنام-آبگرمکن

رابطه میزان مصرف و راندمان لوازم برقی

رابطه میزان مصرف و راندمان لوازم برقی موضوع مهمی است که عموماً در نظر گرفته نمی شود. مصرف کننده برای پرمصرف بودن وسیله، مقدار سرعت مصرف برق بر روی کنتور را ملاک اصلی مصرف می داند و به اشتباه بر همین اساس بر روی لوازم خانگی قضاوت می کند؛  در حالیکه موضوع چیز دیگری است.…

قیمت آبگرمکن-نیکنام-نیک نام

قیمت آبگرمکن و فاکتورهای موثر آن

قیمت آبگرمکن تحت تاثیر چه چیزهایی است و چگونه به آن اطمینان کنیم؟ قیمت آبگرمکن مانند هر محصول دیگر تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی است که مورد توجه قرار می گیرند. اما برخی از این فاکتورها تاثیر عمده بر قیمت تمام شده کالا دارند و برای کنترل قیمت آبگرمکن، توسط تولیدکنندگان بیشتر مورد توجه قرار می…