رابطه میزان مصرف و راندمان-نیکنام-آبگرمکن

رابطه میزان مصرف و راندمان لوازم برقی

رابطه میزان مصرف و راندمان لوازم برقی موضوع مهمی است که عموماً در نظر گرفته نمی شود. مصرف کننده برای پرمصرف بودن وسیله، مقدار سرعت مصرف برق بر روی کنتور را ملاک اصلی مصرف می داند و به اشتباه بر همین اساس بر روی لوازم خانگی قضاوت می کند؛  در حالیکه موضوع چیز دیگری است.…