راه اندازی وب سایت نیک نام

وب سایت شرکت نیک نام صنعت دقیق اصفهان به منظور توسعه ارتباط با مصرف کنندگان راه اندازی گردید. از این پس اطلاع رسانی ها و امور مشتریان و همچنین موارد مربوط به نمایندگی های فروش از طریق سامانه قابل ارائه و پیگیری می باشد. شعار ما: نیکـــ نام؛ فراتــر از یکــــ نام