نمایندگی یا عامل فروش، فردی است حقیقی یا حقوقی دارای حسن شهرت و آگاه به دانش فنی سیستم های سرمایشی و گرمایشی، که می تواند مصرف کننده نهایی را در انتخاب محصول مناسب راهنمایی نماید و برای انجام نصب به وی مشاوره های لازم را ارائه نماید. کلیه افراد حقیقی و حقوقی دارای شرایط پذیرش، می توانند به جهت دریافت نمایندگی اقدام نمایند. نیک نام شرایط ویژه ای را برای نمایندگی های فروش خود تدوین نموده است.

شرایط پذیرش

  • دارای حسن شهرت و سابقه فعالیت در فروش محصولات سرمایشی و گرمایشی
  • دارای تائیدیه گردش حساب بانکی و توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی
  • دارای مکان به صورت تملک کامل یا استیجاری حداقل با 3 سال مدت قرارداد به نام نمایندگی
  • دارای مجوز فعالیت رسمی و قانونی
  • دارای صلاحیت علمی