کلیه خریداران و مصرف کنندگان ارجمند می توانند شکایات خود را پیرامون موارد فنی محصولات و یا نحوه ارائه محصول و خدمات از طرف نمایندگان رسمی از طریق این فرم ثبت نمایند. بدیهی است ثبت دقیق اطلاعات خواسته شده و تکمیل درست می تواند ما را در پیگیری موارد پیش آمده یاری برساند و متخصصین ما بتوانند با سرعت عمل بهتر و با بازدهی بیشتر در رفع موارد موجود اقدام نمایند.

نیک نام در تمامی سالهای گذشته معتقد بوده است که بالاترین سرمایه در مسیر موفقیت، رضایتمندی مصرف کنندگان و دیگر ذی نفعان است و در همین راستا تمام تلاش خود را به کار خواهد برد.