نقض ضمانت نامه
 • عدم رعایت نکات ایمنی و فنی توسط خریدار یا مصرف کننده
 • نصب، تعمیر و یا دستکاری دستگاه توسط افراد غیر متخصص
 • تغییر محل نصب بدون آگهی و نظارت افراد متخصص
 • عدم وجود مهر متخصص مجاز بر روی ضمانت نامه
 • عدم استفاده از شیر اطمینان استاندارد
 • استفاده از آب و برق نامناسب و غیر از آنچه در جداول فنی مشخص شده است
مشخصات فنی
 • حداکثر فشار تحمل مخزن: ۲۱ اتمسفر
 • حداکثر فشار مجاز ورودی آب: ۱۲ اتمسفر
 • انرژی مصرفی: برق متناوب ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز
 • جنس مخزن: گالوانیزه گرم
 • عایق پشم شیشه
 • دارای دو سال ضمانت
 • رنگ پوسته بدنه: پودری الکترواستاتیک
 • استاندارد ملی ایران: ISIRI1562/ISIRI1563